up
 

Termeni si conditii de utilizare a site-ului Proiecte360.ro

Site-ul www.proiecte360.ro, denumit în continuare „proiecte360.ro”, este deținut și administrat de societatea 3D-GREEN ARCHITECTURE S.R.L., denumită în continuare 3D-GREEN ARCHITECTURE, având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare RO 28920891, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J15/531/2011 și cu sediul în Municipiul Târgoviște, Bulevardul Libertății, nr. 2, România, Telefon: (+4) 0766 615 395, E-mail: bogdantirdea@gmail.com.
Navigarea pe acest site, împreună cu Comanda, implică citirea și înțelegerea acestor termeni și condiții de către Client. Administratorul site-ului își rezervă dreptul de a modifica sau actualiza oricând conținutul acestui site web, precum și ai Termenilor și Condițiilor, fără o notificare în prealabil.

1. Definiții
Utilizator - persoana care vizitează site-ul;
Client - persoana fizică/ juridică ce face o comandă;
Produse și Servicii - orice produs sau serviciu plasat în comandă, ce urmează a fi prestat de către Vânzător Clientului;
Comanda - un document electronic, prin care Clientul dorește achiziționarea serviciilor oferite de către prestator, pentru care face plata. Acest document reprezintă o modalitate de comunicare între Vânzător și Client;
Vânzător - SC 3D-GREEN ARCHITECTURE S.R.L., cu sediul în Municipiul Târgoviște, Bulevardul Libertății, nr. 2, România, Telefon: (+4) 0766 615 395 și având Cod Unic de Înregistrare RO 28920891, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J15/531/2011;
Contract - comanda confirmată de către Vânzător, prin care acesta se obligă la livrarea produsului/serviciului pe care Clientul este dispus să îl achiziționeze și pentru care efectuează plata;
Curier - persoana de drept public sau privat ce prestează servicii de livrare rapidă.

2. Drepturile de proprietate Intelectuală
Conținutul site-ului „proiecte360.ro” (imagini, texte, drepturi de proiectare etc.) reprezintă proprietatea 3D-GREEN ARCHITECTURE și este protejat de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe. Utilizarea acestor elemente fără acordul societății se pedepsește conform legislației în vigoare.
Societatea 3D-GREEN ARCHITECTURE poate acorda Clientului dreptul de a utiliza un anumit conținut al site-ului, acord ce se aplică strict pentru conținutul respectiv, pe o anumită perioadă stabilită și doar acelei persoane/acelor persoane cărora le-a fost permis acest lucru.
Dacă pe site-ul „proiecte360.ro” apar anumite nume de mărci înregistrate, aceasta nu înseamnă că se face vreo reclamă acesteia, motiv pentru care societatea nu își asumă absolut nicio responsabilitate pentru pagubele apărute prin utilizarea conținutului site-ului.

3. Exonerarea de răspundere
3D-GREEN ARCHITECTURE nu garantează faptul că pe site-ul „proiecte360.ro” nu pot apărea erori, omisiuni, defecțiuni sau că această pagină web sau e-mail-urile trimise de la aceasta nu conține viruși sau alte componente cu caracter dăunător. Astfel, utilizatorul navighează pe această pagină pe propriul risc, „proiecte360.ro” nefiind răspunzător pentru posibilele daune provocate direct sau indirect.
Toate informațiile ce apar pe site-ul „proiecte360.ro” au caracter informativ și sunt oferite cu bună credință, din surse pe care Vânzătorul le consideră oportune. Dacă vreo informație din articolele publicate intră sub incidența Legii privind dreptul de autor și cele conexe, Utilizatorul/ Clientul este rugat să aducă la cunoștință acest lucru la adresa de e-mail: bogdantirdea@gmail.com, cu scopul de a fi aplicate măsurile legale necesare.
proiecte360.ro are dreptul de a anula orice Comandă care apare pe site ca urmare a unor erori tehnice sau care, din cauza unor defecțiuni tehnice, prezintă prețuri eronate.
În ceea ce privește campaniile promoționale pe care „proiecte360.ro” le organizează, în cazul în care utilizatorul deteriorează/ pierde/ falsifică voucherul campaniei, „proiecte360.ro” nu își asumă nicio responsabilitate pentru acestea și își rezervă dreptul de a le anula sau de a scădea valoarea acestora la achiziție produse/ servicii din valoarea de rambursat a unui produs participant în campanie.

4. Limita accesului la site
Utilizatorii site-ului „proiecte360.ro” pot lăsa comentarii pe această pagină, cu condiția ca acestea nu fie ilegale, să nu aibă caracter ofensator, obscen, amenințător. De asemenea, ei pot face sugestii, pot adresa întrebări sau pot transmite informații, dacă acestea au un limbaj adecvat și civilizat. Persoanele care trimit mesaje sau comentarii în numele organizațiilor publice vor fi raportate organelor abilitate în domeniu. „proiecte360.ro” nu se face responsabil de acestea și nici nu va putea fi obligat la despăgubiri pentru daunele produse.
Dacă un utilizator trimite sau afișează mesaje (texte, imagini, recenzii), formulate de către acesta, se consideră că Utilizatorul garantează originalitatea lor și acordă „proiecte360.ro” și asociaților săi dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit și irevocabil de a folosi, modifica, adapta, publica sau distribui aceste conținuturi oriunde în lume, prin orice mijloace. Utilizatorul garantează faptul că textul transmis este original, având drepturi asupra conținutului, astfel încât, odată distribuit de către „proiecte360.ro”, să nu cauzeze daune sau prejudicii niciunei terțe persoane fizice sau juridice.

6. Înregistrarea ca Utilizator
Pentru ca un Utilizator să aibă cont pe site-ul web al societății 3D-GREEN ARCHITECTURE, este necesar să creeze unul, folosind o adresă de e-mail validă și conformă cu realitatea. În cazul în care „proiecte360.ro” constată că datele oferite pentru a crea un cont sunt neconforme, acesta poate refuza cererea de înregistrare.

7. Prețul
Prețul plătit de Client pentru achiziționarea produsului sau serviciului oferit de societate este format din prețul produsului + TVA + cheltuielile de expediție și/ sau încasare aferente. Prețurile de livrare sunt afișate pe site.
Toate prețurile pentru aceste produse/ servicii sunt exprimate în LEI/EURO și nu conțin TVA în procent de 24%.

8. Comanda
Pentru ca o comandă să fie plasată, este necesar ca Utilizatorul să seteze detaliile preferate de Comandă (respectiv localitatea de livrare, modalitate de plată sau cea de expediere) în contul său de Utilizator, aceste setării fiind reținute și folosite pentru fiecare comandă plasată. De asemenea, aceste setări pot fi modificate oricând.
Prin finalizarea Comenzii, Clientul garantează asupra faptului că toate datele și informațiile transmise sunt corecte și conforme cu realitatea, astfel încât să nu existe probleme, pentru care „proiecte360.ro” nu se face răspunzător, cum ar fi comandă întârziată, netransmisă corect etc. Toate taxele de transport efectuat în vederea retransmiterii Comenzii vor fi suportate de Client.
Prin finalizarea Comenzii, Clientul este de acord ca un reprezentant „proiecte360.ro” să îl contacteze prin diverse mijloace (telefon/ e-mail) pentru a confirma Comanda. E-mail-ul reprezintă numai o confirmare asupra faptului că a fost primită solicitarea de comandă din partea Clientului. Contractul de achiziționare a produsului/ serviciului nu va fi complet încheiat până ce Clientului nu îi este adus la cunoștință că produsele au fost expediate.
Pentru confortul, încrederea și siguranța Clientului, există posibilitatea ca timp de 30 de minute după plasarea Comenzii, Clientul să renunțe la aceasta. Astfel, dacă Utilizatorul care a efectuat o Comandă din greșeală sau care a revenit asupra deciziei, Comanda se poate anula în 30 de minute după ce a fost plasată. Dacă plata Comenzii se face cu cardul, suma finală se retrage din contul Clientului numai după finalizarea celor 30 de minute.
„proiecte360.ro” are dreptul de a refuza o comandă, notificându-l în prealabil pe Client, fără să existe obligații între cele două părți și fără ca una dintre acestea să pretindă daune, în următoarele situații:
- eșuarea tranzacției online;
- neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului;
- date incomplete, incorecte sau neconforme cu realitatea ale Clientului;
- există posibilitatea ca activitatea Clientului să poată produce daune site-ului „proiecte360.ro” sau partenerilor;
- livrări consecutiv eșuate.
Utilizatorii site-ului sunt direct răspunzători pentru corectitudinea și completitudinea informațiilor pe care le trimit pe site în cadrul formularelor, administratorul site-ului „proiecte360.ro” nefiind răspunzător pentru inexactitățile ce pot apărea în momentul completării acestora de către Client.

9. Facturare - plăți
În comandă sunt specificate prețul, modalitatea de plată și termenul de plată. Vânzătorul emite către Client o factură pentru produsele sau serviciile oferite, obligația Clientului fiind aceea de a furniza toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare. Plata se poate face online (card) sau ramburs, în momentul în care produsul/ serviciul este livrat.

10. Garanția
Pentru serviciile pe care 3D-GREEN ARCHITECTURE le oferă se vor acorda garanții în conformitate cu legislația în vigoare. Având în vedere serviciile prestate de către „proiecte360.ro”, cele de arhitectură și consultanță, garanția se oferă numai atunci când Clientul îndeplinește condițiile următoare:
- serviciul a fost achiziționat de la „proiecte360.ro” și în scopul pentru care a fost conceput;
- să respecte întocmai documentația și să o utilizeze conform instrucțiunilor impuse de producător.

11. Livrarea
Serviciile oferite de societatea 3D-GREEN ARCHITECTURE sunt cele de arhitectură și consultanță în afaceri, astfel că ele sunt livrate Vânzătorului după cum cele două părți stabilesc:
- Clientul se prezintă la sediul societății comerciale și își ridică produsul;
- Vânzătorul se deplasează la locul implementării proiectului și livrează produsul.

11.1 Condiții de livrare
Dacă există situația în care Clientul nu poate recepționa comanda personal, aceasta va fi livrată unei persoane împuternicite de acesta sau va fi păstrată la sediul societății până ce va fi ridicată de către Client.
Livrarea se consideră a fi îndeplinită de către „proiecte360.ro” în momentul predării produselor către Client.

11.2 Produsele digitale (documente în format electronic)
Aceste produse digitale (documentații, avize, proiecte) se transmit exclusiv în format electronic, iar plata se face numai prin ordin de plată sau plata online (card).

12. Dreptul de retragere
Conform Ordonanței de Urgență Nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, drepturile și obligațiile Clientului referitoare la retragerea din contractul încheiat la distanță sunt:
- Înainte de expirarea perioadei de retragere, Clientul are dreptul de a se retrage din contract, fără a fi nevoit să justifice această decizie și fără să suporte alte costuri decât cele prevăzute la art.13 alin.(3) și art.14 din O.U.G nr.34/2014, în termen de 14 zile începând de la ziua în care intră în posesia fizică a produsului.
Conform legii, sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:
- contractele de prestări servicii, după prestarea completă a acestora, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Clientului şi după ce acesta a confirmat că a luat la cunoştinţă faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;
- furnizarea de servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere.

13. Protejarea mediului și a sănătății populației
Pentru protejarea mediului și a sănătății populației și pentru prevenirea sau reducerea efectelor negative pe care deșeurile de echipamente electrice și electronice le generează, se aplică legi speciale în domeniu, întrucât toate acestea pot conține substanțe periculoase ce au un impact negativ asupra mediului și a oamenilor în cazul în care nu sunt colectate selectiv.
Ținând cont de prevederile OUG 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, precum și de cele ale OUG 195/2005 privind protecția mediului, clientul „proiecte360.ro” va ține cont de următoarele:
- întrucât există posibilitatea ca EEE să conțină substanțe periculoase ce au efecte negative asupra mediului și a sănătății umane atunci când nu sunt gestionate corespunzător, clientul are obligația legală să selecteze și să colecteze separat deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) și să nu le elimine împreună cu deșeurile municipale nesortate;
- colectarea acestor deșeuri (DEEE) va putea fi realizată prin intermediul punctelor de colectare puse la dispoziția producătorilor de către Autoritățile administrației publice locale, care au obligația, potrivit art.5 alin.1) din HG 448 /2005 de a colecta separat DEEE de la gospodăriile particulare și de a pune la dispoziția producătorilor spațiile necesare pentru înființarea punctelor de colectare a DEEE.

14. Forța majoră
Nu poate fi trasă la răspundere pentru neexecutarea totală sau parțială sau executarea cu întârziere a obligațiilor niciuna dintre părțile contractuale, dacă aceste probleme au fost cauzate de forța majoră, caz ce va fi adus la cunoștință de către părți și se vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecințelor evenimentului.
Dacă în termen de 15 zile, evenimentul de forță majoră nu încetează, părțile au dreptul de a denunța unilateral contractul fără pretinderea de daune-interese.
Cazul de forță majoră va fi probat conform legii.

15. Soluționarea conflictelor. Legea aplicabilă
Contractul va fi guvernat și interpretat conform legii române. Posibilele conflicte ce pot apărea între „proiecte360.ro” și Clienți vor fi rezolvate pe cale amiabilă. În caz contrar, prima cale de soluționare este medierea, în condițiile legii, iar dacă și această cale eșuează, se va apela la instanțele române competente în domeniu.

16. Dispoziții finale
În cazul în care oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, acest lucru nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.